We moeten fors investeringen in duurzaamheid. We streven naar gebruiksvriendelijke oplossingen die het wooncomfort verhogen én betaalbaar zijn voor de huurder.

Vastgoed en verduurzamen

We hebben een grote mijlpaal gehaald: we hebben in 2020 op de 1000ste woning zonnepanelen geplaatst en we gaan door! Samen met de huurdersverenigingen is het beleid voor individuele huurders verbeterd. We hebben met Samen1 afgesproken om vanaf eind 2022 driejaarlijks de effecten van de afbouw van de salderingsregeling te bespreken. Dit doen we om samen te volgen of het voordeel voor de huurder gewaarborgd blijft.

Henk-Jan Veltkamp, manager Vastgoed

Zelhem – Blokje Om

Blokje Om woningen zijn aardgasloos. Dit bijzondere project heeft trouwens alleen kunnen slagen door de enorme inzet van alle betrokken bewoners! Met dit vernieuwende bouwconcept zijn 50 woningen elk binnen 20 werkdagen vervangen door 46 aardgasloze en zeer energiezuinige gezinswoningen. Er is meer ruimte in de straten en de parkeerdruk is verlaagd door 4 woningen te slopen en niet meer terug te bouwen.

Lichtenvoorde - Broekboomstraat

Voor de nieuwbouw van 4 gezinswoningen aan de Broekboomstraat in Lichtenvoorde hebben we 4 verschillende warmtebronnen toegepast zonder aardgas. We hebben gekozen voor deze proefopstelling die we drie jaar monitoren om zo de verschillende nieuwe systemen te kunnen vergelijken op onder andere rendement, verbruik en ervaringen in het gebruik. De uitkomsten nemen we mee in nog te maken keuzes in onze bestaande woningvoorraad.

En nog veel meer projecten!

Kosten niet planmatig onderhoud

Legenda

  • Verhuisonderhoud
  • Reparatieonderhoud
  • Groot onderhoud
  • Planmatig onderhoud
  • Contractonderhoud
  • Niet planmatig onderhoud