Door de vergrijzing ligt het accent in 2020 op de huisvesting van ouderen. ProWonen vindt het belangrijk dat ouder wordende huurders prettig en veilig kunnen blijven wonen.

Onze doelgroepen

Differentiatie in wijken bevordert leefbaarheid

Een prettige leefomgeving heeft een gemengde samenstelling van bewoners. We willen geen wijken met alleen mensen met de laagste inkomens. In 2020 hebben we daarom een pilot gehouden met flexibele huren bij nieuwbouwwoningen in Eibergen en bestaande huurwoningen in Hengelo. De nieuwe huurder betaalt hier de huurprijs die bij zijn of haar inkomen past.

Langer zelfstandig wonen

ProWonen vindt het belangrijk dat ouder wordende huurders prettig en veilig kunnen blijven wonen, daar waar zij zich thuis voelen. Keuzevrijheid, eigen regie en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal.

We besteden al een tijd extra aandacht aan het programma Langer Zelfstandig Wonen. Dit doen we onder andere door informatiemarkten te organiseren, het ontwikkelen van een basispakket en het realiseren van scootmobiel oplaad- en stallingsplekken in ieder appartementengebouw met lift waar veel 70-plussers wonen. ProWonen neemt in de gemeente Berkelland en Bronckhorst deel aan de regietafel Wonen en Zorg en in de gemeente Oost Gelre aan het platform Zorg, Wonen en Welzijn.

De Bundeling Ruurlo

Samen met zorgorganisatie Sensire hebben we de locatie ‘De Bundeling’ in Ruurlo herontwikkeld. Er is verhuisd, gesloopt, gerenoveerd en gebouwd. Ondanks de vertraging die door Corona werd veroorzaakt, is het toch gelukt de planning te halen. Dit jaar worden nog eens 15 gelijkvloerse woningen opgeleverd.

Bijzondere punten uit 2020

Verhuringen

Het verhuurproces heeft nauwelijks geleden door de lockdown.

Legenda

  • Verhuringen 500
  • Statushouders 12
  • Urgenten 39

Toewijzingen

96,3% van de woningen is passend toegewezen

Huren

De betaalbaarheid stond nauwelijks onder druk

Basispakket

Het basispakket is gericht op huurders vanaf 70 jaar en/of met gezondheidsproblemen. We bieden kleine aanpassingen in en om de woning aan, zoals een drempelhulp, tweede trapleuning of het egaliseren van een toegangspad. In 2020 zijn we gestart met de proef ‘Lekker Lang Wonen op maat’ om praktijkervaring op te doen.

Ook hebben we de samenwerking gezocht met Zlimthuis die via een gesprek en thuisscan advies geeft over benodigde aanpassingen. Per woning investeert ProWonen maximaal € 1.000.

De interesse onder onze huurders bleek groot: van de 73 aangeschreven huurders hebben er 58 meegedaan aan deze proef. In 2021 gaan we hier binnen al de drie gemeenten op grote schaal mee verder.

Urgent woningzoekenden

Woningzoekenden met een sociaal en/of medische urgentie krijgen binnen zes maanden een woning aangeboden. Daarnaast huisvesten we ook vergunninghouders.

Bronckhorst Berkelland Oost Gelre
Aantal woningen die door bemiddeling zijn toegewezen 38 63 20
Aantal woningen verhuurd aan statushouders 4 4 4