2020 was een raar jaar. Op deze website leest u wat we toch allemaal samen hebben bereikt!

Veerkrachtig en flexibel

2020 was een jaar waarin alles veranderde en tegelijkertijd de veerkracht en flexibiliteit van medewerkers, huurders en leveranciers toonde.

We doen het samen!

We zijn er trots op dat er zoveel partijen en organisaties met ons werken aan het prettig wonen in de Achterhoek. Want samen komen we verder!

Onze doelgroepen

Door de vergrijzing ligt het accent in 2020 op de huisvesting van ouderen. ProWonen vindt het belangrijk dat ouder wordende huurders prettig en veilig kunnen blijven wonen.

Vastgoed en verduurzamen

We moeten fors investeringen in duurzaamheid. We streven naar gebruiksvriendelijke oplossingen die het wooncomfort verhogen én betaalbaar zijn voor de huurder.

Onze organisatie

2020 was ook voor onze organisatie een bijzonder jaar. Een jaar waarin veel gebeurde, maar waarin we ook merkten hoe stevig onze basis is en hoe veerkrachtig we zijn.

Basispakket

Het basispakket is gericht op huurders vanaf 70 jaar en/of met gezondheidsproblemen. We bieden kleine aanpassingen in en om de woning aan, zoals een drempelhulp, tweede trapleuning of het egaliseren van een toegangspad. In 2020 zijn we gestart met de proef ‘Lekker Lang Wonen op maat’ om praktijkervaring op te doen.

Ook hebben we de samenwerking gezocht met Zlimthuis die via een gesprek en thuisscan advies geeft over benodigde aanpassingen. Per woning investeert ProWonen maximaal € 1.000.

De interesse onder onze huurders bleek groot: van de 73 aangeschreven huurders hebben er 58 meegedaan aan deze proef. In 2021 gaan we hier binnen al de drie gemeenten op grote schaal mee verder.

Urgent woningzoekenden

Woningzoekenden met een sociaal en/of medische urgentie krijgen binnen zes maanden een woning aangeboden. Daarnaast huisvesten we ook vergunninghouders.

Bronckhorst Berkelland Oost Gelre
Aantal woningen die door bemiddeling zijn toegewezen 38 63 20
Aantal woningen verhuurd aan statushouders 4 4 4